Anmälan


Anmälan sker till kansliet senast två månader före varje block. Antalet platser är begränsade. Varje kurs måste ha minst 10 deltagare för att kursen ska genomföras. Efter anmälan skickas en faktura som ska vara betald inom 10 dagar. Anmälan är bindande. Kursavgiften återbetalas vid uppvisande av sjukintyg eller liknande. Om arrangören ställer in återbetalas kursavgiften.

Vi har avtal med hotell Svava i Uppsala och kan erbjuda våra kursdeltagare rabatt på övernattning. Ange ”Hovslagareföreningen” vid bokning. Ytterligare information om hur man bokar får man i samband med annan information inför varje block.

Priser:

Medlem i SHF Ej medlem
Block 1

Åhörare/ repetition

6500 kr 

1500 kr

7500 kr

1500 kr

Block 2 5000 kr 6000 kr
Block 3 2500 kr 3000 kr
Block 4 5000 kr 6000 kr
Block 5 6500 kr 7500 kr
Block 6 5000 kr 6000 kr
Block 7 6500 kr 7500 kr
Examen 5000 kr 6000 kr

Moms tillkommer på samtliga priser.

 

Datum för blocken 2017

Block 1 23-25 november 2018 på SLU i Uppsala. – Anmälan via formuläret nedan eller mejl till kansliet@hovslagareforeningen.se
Block 2 9 – 10 maj 2019. Anmälan till kansliet@hovslagareforeningen.se senast den 9 mars 2019.
Block 3 November 2019.
Block 4
Preliminärt september 2019.
Block 5 1 – 2 juni 2019. Anmälan till kansliet@hovslagareforeningen.se senast den 1 april 2019.
Block 6 November 2019.
Block 7 Våren 2020.
Examen Sensommar/höst 2020.

 

Anmälan är öppen till alla block som har datum. Tänk på att antalet deltagare är begränsat.

Anmälan görs via formuläret nedan.

 

 

Är du intresserad att avlägga mästarprov krävs det ett gesällbrev samt en godkänd examen från fortbildningen (eller annan tilläggsutbildning där SHF är med och granskar). Mera information om mästarprovsbestämmelserna finns under fliken ”Gesäll- och mästarprov”.

Länk till Gesäll & Mästarprov

Medlemmar i SHF är ansvars- och olycksfallsförsäkrade genom föreningen. Övriga deltagare måste ha egna giltiga likvärdiga försäkringar.

Anmäl dig via formuläret nedan.