Author Archives : Christian Martinius


Clinic med Rose-Marie Clark

Kronobergs varmblodsförening I samarbete med AGRIA och BÖRJES I TINGSRYD AB Välkomna på clinic för Rose-Marie Clark med tema: Felaktiga benställningar – att förebygga, behandla och/eller korrigera. Hon kommer även visa upp sin nya fölsko RoseFoalShoe som även kommer finnas till försäljning! Passa på att ta del av en av Sveriges skickligaste hovslagare på föl! […]


Förslag till stadgeändring

11 § Medlemskap   11.1 Fullt medlemskap – Kan erhållas efter avlagd, av SHF, godkänd examen – Kan erhållas av hovslagare ingående i djurhälsopersonalen (av Jordbruksverket godkänd hovslagare) – Kan erhållas efter godkänd examen vid SHF´s fortbildning eller annan tilläggsutbildning där SHF deltar som granskare – Kan erhållas av svensk eller utländsk hovslagare med dokumenterade […]


Landslagsuttagning 2019, 1-2 februari, domare: Aksel Vibe

Landslagsuttagning, 1-2 februari 2019 – på Krusenbergs gård i Uppsala. Domare: Aksel Vibe, Norge. Anmälningsavgifter: Open: 1200+ moms. Lärling: 400 + moms. 2 februari håller Aksel en clinic. Open klass 1: skoning av framhov med 3/4 falssko/tåkappa + 1 Concave caulk & wedge, 60 min. Open klass 2: skoning av bakhov med stämpelsko/tåkappa + surprise […]