Styrelse


För att maila till någon av styrelsemedlemmarna är adresserna:

förnamn.efternamn@hovslagareforeningen.se

Ordinarie Ledarmöter:

 

Ordförande: Mats Holmstedt

0708-42 09 17

Mail

 

Vice Ordförande: Johanna Svensson

0702-43 53 86

Mail

 

Kassör: Michael Knap

0709-47 98 56

Mail

 

Malin Alldén

0702-07 64 53

Mail

 

Thomas Estrin

0739-60 44 66

Mail

 

Zeta Lång

0733-469293

Mail

 

Christian Martinius

0739-36 35 02

Mail

 

Ersättare:

Katarina Dahlman

0768-759435

Mail

 

Mikael Fält

0705-20 32 04

Mail

 

Anders Norman

0705-36 48 92

Mail