Dagens arkiv: 2020/12/13


MENTORER – ETT TRYGGT NÄTVERK.

Som hovslagare arbetar man ofta ensam i stallarna och när det blir problem, vare sig det gäller skotekniska saker eller relationen gentemot kunderna, så är det lätt att känna sig rådvill. SHF har infört ett system med mentorer. Tanken är att du som är ny i yrket, eller av andra anledningar behöver diskutera med en […]