Fortbildningen


Fortbildningen startades 1999 genom ett samarbete mellan  Svenska Hovslagareföreningen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Mustad. Syftet var att ge hovslagare en djupare kunskap inom sitt yrke samt skapa en positiv utveckling inom hovslageribranschen.

Målet med Fortbildningen är att alltid ta del av den senaste forskningen i kombination med det traditionella beprövade sättet inom hantverket, för att nå ett så bra resultat som möjligt. Allt för hästens bästa.

I dag innehåller utbildningen totalt 7 block som avhålls som en-, två- eller tredagars kurser. Kursdeltagarna får en utökad teoretisk kunskap om hästens anatomi och fysiologi på avancerad nivå, men också en högre grad av yrkeskunnande vad gäller att sko en normal häst för lång hållbarhet. Även inom hovens sjukdomar och verkning och korrigering av föl följs teoretiska lektioner av praktiska moment, där kursdeltagarna själv utför åtgärderna som krävs.

Våra kursledare är alla yrkesaktiva inom sina respektive områden vilket borgar för en dagsfärsk, levande undervisning. Utbildningen avslutas med en teoretisk och praktisk examen.

1 januari 2010 tillkom en ny lag som omfattar djurhälsopersonal där titeln godkänd hovslagare ingår. För att bli av Jordbruksverket godkänd hovslagare krävs både grundutbildning och en tilläggsutbildning. Fortbildningen är godkänd av Jordbruksverket som tilläggsutbildning.

Från den 1 januari 2026 kan man enbart bli godkänd hovslagare efter en treårig grundutbildning på yrkeshögskolenivå (eller universitet- eller högskolenivå). Mera information finns på Jordbruksverkets hemsida.

Förkunskaper

Fortbildningen är öppen för hovslagare samt vissa block för veterinärer.

Du måste ha två års yrkeserfarenhet som hovslagare efter godkänd examen från en grundutbildning inom hovslageri, eller motsvarande påvisbar kompetens. Yrkesverksamhet ska styrkas med F-skattsedel eller anställningsbevis.

Även om du tidigare gått några eller alla block är du välkommen att anmäla dig igen till något block. Innehållet i blocken förändras och ny kunskap förs in i undervisningen kontinuerligt.

Block 1 måste alltid göras först. Om gesällprov saknas måste block 2 göras innan man går block 4, 6 och 7.

Block 3 brukar läggas i samband med block 6.

Övriga block kan göras i valfri ordning. Deltagarintyg skickas ut efter varje block.

 

Block 1: Anatomi och fysiologi

Block 2: Svets och smide

Block 3: Regelverk, allmän djursjukvård och smittskydd

Block 4: Balansering och korrigering

Block 5: Föl, verkning och korrigering

Block 6: Hovreparationer

Block 7: Hovsjukdomar

Examen

Krav för att få avlägga fortbildningsexamen

Hovslagaren ska inneha gesällbrev eller genomgå block 2: Svets och smide för att få avlägga examen. Block 2 Svets och smide är obligatoriskt för de som ej innehar gesällbrev, och valfritt för de med gesällbrev.