Remiss


För att förbättra möjligheten till en god och säker vård inom djurens hälso-
och sjukvård, genom hela vårdkedjan, finns det nu en nationell rutin för
remitteringsförfarande.

SVS, RAID, LSVET, & SHF har under 2 års tid arbetat fram en
”riktlinje” för remisshantering, som alla de olika yrkenas organisationer har godkänt.

Chrichan Ivarius har med hjälp av Kalle Grahn varit Svenska Hovslagareföreningens
representant i arbetsgruppen av djurhälsopersonal.

(Djurhälsopersonal = Leg veterinär, leg djursjukskötare, godkänd
hovslagare, godkänd leg sjukgymnast/fysioterapeut, godkänd leg
sjuksköterska, godkänd leg tandläkare)

Vi hoppas att denna nya remissrutin kommer att få stor genomslagskraft och äntligen underlätta vår gemensamma kommunikation.

(Fri att använda för alla, oavsett medlem eller ej)

Ladda ner pdf—> remissblankett_djurhalsopersonal

Riktlinjer—>          remissrutin_djurhalsopersonal-pdf

SVS: Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

RAID: Riksföreningen Anställda Inom Djursjukvården

LSVET: Legitimerade Sjukgymnaster Inom Veterinärmedicin