Styrelse


Styrelsen jobbar utefter föreningens Stadgar

Ordförande, vice ordförande & ordinarie ledamot väljs av årsmötet, mandatperiod är 2 år.

Kassör utses av styrelsen.

Ersättare väljs varje år

 

Ersättningar vid styrelsemöten:

Telefonmöte, kväll:        400:-

Telefonmöte, dag:          800:-

Fysiskt styrelsemöte:   1500:-

SHF representation*:  2800:-

SHF representation*:  1400:- ( halvdag )

*) Representation av föreningen vid större event, mässsor, fysiska möten med myndigheter och liknande event.

 

Referat från styrelsemöten:

(tryck på länken)

2020-09-21 styrelsemöte på K1

2020-06-22 styrelsemöte, telefonmöte

2020-02-27 styrelsemöte på Åby i Göteborg