Styrelse


Styrelsen jobbar utefter föreningens stadgar

Ordförande, vice ordförande, kassör & ordinarie ledarmot väljs på 2 år

Ersättare väljs varje år

 

Ersättningar vid styrelsemöten:

Fysiskt möte, heldag   1500:-

Telefonmöte, dag:         800:-,

Telefonmöte, kväll:       400:-

Referat från styrelsemöten:

(tryck på länken)

2020-09-21 styrelsemöte på K1

2020-06-22 styrelsemöte, telefonmöte

2020-02-27 styrelsemöte på Åby i Göteborg