Om SHF


Svenska Hovslagareföreningen är en opolitisk, ideell förening som arbetar för att tillvarata de utbildade  svenska hovslagarnas intressen. För närvarande (2018-12-01) finns det ca: 530 medlemmar i föreningen. Föreningen arbetar även för att utbildningen i Sverige ska hålla en jämn och hög standard.  Svenska Hovslagareföreningen försöker även öka kunskapsnivån hos hästägare vad gäller en bra utförd skoning och vikten av att anlita en hovslagare som är utbildad och medlem i Svenska Hovslagareföreningen, då hovslagaren bland annat är ansvarsförsäkrad genom föreningen.

Tänk på visdomsorden ”Inga hovar ingen häst” när du väljer hovslagare nästa gång.

Med vänliga hälsningar,

Svenska Hovslagareföreningen