Om SHF


Svenska Hovslagareföreningen är en opolitisk, ideell förening som arbetar för att tillvarata de utbildade  svenska hovslagarnas intressen. För närvarande (2018-12-01) finns det ca: 500 medlemmar i föreningen. Föreningen arbetar även för att utbildningen i Sverige ska hålla en jämn och hög standard.  SHF ansvarar även för gesäll- och mästarbrev för hovslagaryrket.

Medlemmar i Svenska Hovslagareföreningen, är ansvarsförsäkrade genom föreningen.

Tänk på visdomsorden ”Inga hovar ingen häst” när du väljer hovslagare nästa gång.

Med vänliga hälsningar,

Svenska Hovslagareföreningen