Om SHF


Svenska Hovslagareföreningen är en opolitisk, ideell förening som arbetar för att tillvarata de utbildade Svenska hovslagarnas intressen.

För närvarande (2022-12-11) finns det 553 medlemmar i föreningen.

Föreningen arbetar även för att utbildningen i Sverige ska hålla en jämn och hög standard.

SHF ansvarar även för gesäll- och mästarbrev för hovslagaryrket.

Medlemmar i Svenska Hovslagareföreningen, är ansvarsförsäkrade genom föreningen (gäller ej provmedlemmar).

Tänk på visdomsorden ”Inga hovar ingen häst” när du väljer hovslagare nästa gång.

Med vänliga hälsningar,

Svenska Hovslagareföreningen