Om SHF


Svenska Hovslagareföreningen är en opolitisk, ideell förening som arbetar för att tillvarata de utbildade Svenska hovslagarnas intressen. För närvarande (2022-11-20) finns det 532 medlemmar i föreningen. Föreningen arbetar även för att utbildningen i Sverige ska hålla en jämn och hög standard.  SHF ansvarar även för gesäll- och mästarbrev för hovslagaryrket.

Medlemmar i Svenska Hovslagareföreningen, är ansvarsförsäkrade genom föreningen (gäller ej provmedlemmar).

Tänk på visdomsorden ”Inga hovar ingen häst” när du väljer hovslagare nästa gång.

Med vänliga hälsningar,

Svenska Hovslagareföreningen