Valberedningen


Valberedningen meddelar härmed röstberättigade medlemmar uppgift på de som står i tur för omval och namnen på de som har avböjt återval:

Johanna Svensson (tackat  ja till omval)

Zeta Hallberg (tackat  ja till omval)

Malin Alldén (tackat  ja till omval)

Marlene Svanlund (tackat  ja till omval)

 

Mikael Fält (ej omval)

Anders Norman (ej omval)

Lisa Granbäck (ej omval)

 

För närvarande har vi tre nya som tackat ja till styrelsearbete:

Mikaela Hallstedt.

Benny Johnsson

Kasper Lillemose