Valberedningen meddelande 2021


Härmed meddelar valberedningen röstberättigade medlemmar
uppgift på de i styrelsen som står i tur att avgå och
namnen på de som har avböjt återval.


Ordförande:

Mats Holmstedt Omval

 

Ledamöter:

Christian Martinius Omval

Marlene Svanlund Omval

Benny Johnsson Omval

 

Ersättare:

Kasper Lillemose Omval

Mikaela Hallstedt Omval

 

Lämnar styrelsen gör:
Ida Lundberg och Katarina Dahlman

Tomma ledamotsplatser fylls på av ersättare i turordning.