Årets Hovslagare


Årets Hovslagare!

Sedan starten 1995 har SHF utnämnt 23 hovslagare till denna titel.

Att bli årets hovslagare är något som inte är en självklarhet. Årets hovslagare kan bara utses en gång om året på föreningens årsmöteshelg

Förslag till årets hovslagare skall i god tid och med en välformulerad  motivation skickas in till kansliet. Styrelsen sammanställer sedan de inkomna förslagen och utses under årsmöteshelgen!

2016 – Daniel Ahlberger

2015 – Hans-Gunnar Kjörsvik

2014 – Karl Grahn

2013 – Stenne Alskans

2012 – Daniel van der Blij

2011 – Niklas Pettersson.

2010 – Sarah Eriksson & Karin Grundtman

2009 – Hans Vincent & Helena Ewertsson-Lundin

2008 – Filip Wiebe

2007 – Jacob Norberg

2006 – Malin Olsson & Olle Eriksson

2005 – Micke Berg

2004 – Mats Thomson

2003 – Kerstin Haga

2002 – Åhza Gustavsson

2001 – Jan Jävergård

2000 – Mikael Westberg

1999 – Carsten Fredriksson

1998 – Mats Persson

1997 – RoseMarie Clark och Lars Andersson

1996 -Anders Persson

1995 – Peppe Frosch