Grundutbildning


Utbilda sig till hovslagare i Sverige

För att bli hovslagare i Sverige idag måste du gå en utbildning vid någon av de olika hovslagarskolor som finns.

BYS, Jensen, Yrkeshögskolan i Skellefteå & Lerum är godkända av Svenska Hovslagareföreningen.

För att en utbildning ska vara godkänd av SHF krävs att vi ska ha insyn i utbildningsplanen, vara remissinstans (vara med i ledningsgrupp) samt att våra granskare examinerar eleverna.

Råd till dig som skall bli hovslagare —> LÄNK


Utbildningar – Godkända av SHF:

BYS Hovslagarskola i Skara

 • Yrkeshögskoleutbildning
 • 120 veckor eftergymnasial hovslagarutbildning
 • 600 YH poäng
 • Skolförlagd utbildning: 300 YH poäng
 • Praktik: 300 YH poäng LIA (lärande i arbete)
 • Gesällbrev ingår i examen
 • Efter godkänd examen kan man ansöka och bli ”Av Jordbruksverket godkänd hovslagare”
bys_logotype_rgb_green

JENSEN yrkeshögskola Hovslagarutbildning

 • Yrkeshögskoleutbildning
 • 120 veckor eftergymnasial hovslagarutbildning
 • 600 YH poäng
 • Teoretisk och praktisk utbildning: 300 YH poäng
 • Praktik: 300 YH poäng LIA (lärande i arbete)
 • Gesällbrev ingår i examen
 • Efter godkänd examen kan man ansöka och bli ”Av Jordbruksverket godkänd hovslagare”

Yrkeshögskolan i Skellefteå

 • Yrkeshögskoleutbildning
 • 120 veckor eftergymnasial grundutbildning i hovslageri
 • 600 YH poäng
 • Skolförlagdutbildning: 335 YH poäng
 • Praktik: 265 YH poäng LIA (lärande i arbete)
 • Efter godkänd examen kan man ansöka och bli ”Av Jordbruksverket godkänd hovslagare”
 

skelleftea


Lerum Vuxenutbildning

 • Lärlingsutbildning på gymnasienivå
 • 80 veckor heltidsutbildning inom hovslageri
 • 1600 gymnasiepoäng
 • Skolförlagdutbildning: 16 veckor
 • Praktik: 56 veckor

 

Vem är hovslagare? 

 Hovslagare  Det får vem som helst kalla sig, den titeln är inte skyddad. 
 Utbildad hovslagare U  Det får man bara kalla sig om man har en utbildning.
 Av jordbruksverket godkänd hovslagare J  Det finns sex yrken inom djurens hälso- och sjukvård där det krävs behörighet. De kallas gemensamt för djurhälsopersonal. Godkända hovslagare tillhör djurhälsopersonalen och godkännandet får den som uppfyller kraven på kompetensnivå som är fastställd av Jordbruksverket. För att bli godkänd måste man ansöka om det och kunna styrka kompetensen. Även om man ännu inte har styrkt sin kompetens och fått godkännande så får man arbeta som hovslagare. Eftersom man inte är godkänd så omfattas man av behandlingsförbudet som sätter gränser för vad man får utföra. Läs mer om behandlingsförbudet på Jordbruksverkets hemsida. 
 Eurofarrier EFFA – certifierad  Denna Europeiska certifiering kan man söka om man har tagit sitt Gesällbrev. Certifieringen söks genom branschföreningen i det land som Gesällprovet genomfördes. I Sverige är det genom Svenska Hovslagareföreningen ansökan skall göras.
 Fortbildad hovslagare F  Fortbildad är en hovslagare som gått den utbildning som tagits fram av Svenska Hovslagareföreningen i sammarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) – Fortbildningen – eller någon av de ett-åriga kvalificerade fortbildningar som bedrivs på BYS i Skara samt Flyinge och Wången.  Anlitar man en fortbildad hovslagare kan man vara säker på att han/hon har ett intresse utöver det vanliga för sitt yrke.
 Gesällbrev G  Gesällbrev är ett yrkesbevis man erhåller när man utfört ett gesällprov, ett prov man gör när man gått färdigt sin lärotid och är fullt utbildad. Anlitar man en gesäll kan man vara säker på att få en kunnig yrkesman/kvinna.
 Hovslagarmästare M  Mästare kan man bli om man har gesällbrev, gått fortbildningen och gjort ett mästarprov, ett avancerat prov med smide av sjukbeslag, skoning m.m. När man får ut sitt mästarbrev står det att man förväntas klara alla i branschen förekommande arbeten.

Hovslagarnas utbildningsnivåer i bokstäver

Ex. Malte Nitjärn UGFJM

U står för att Malte är utbildad.

G betyder att han har gesällbrev.

F står för att han gjort fortbildningsexamen.

J står för att han är av Jordbruksverket Godkänd hovslagare.

M betyder att han har mästarbrev. Detta är för närvarande den högsta examen man kan avlägga inom hovslagerinäringen i Sverige.