Om Oss


Svenska Hovslagareföreningen är en opolitisk, ideell förening som arbetar för att tillvarata de utbildade svenska hovslagarnas intressen.
För närvarande finns det 553 medlemmar i föreningen (2022-12-11).
Föreningen arbetar även för att utbildningen i Sverige ska hålla en jämn och hög standard.
Våra medlemmar är ansvarsförsäkrade genom föreningen.

 

SHF_logo_featured

 

Föreningen har ett eget utbildningspaket för att vidareutbilda sina medlemmar. Fortbildningen går djupare in på nedre benets anatomi, balansering, hovsjukdomar, hovreparationer och korrigering av felaktig benställning hos föl. Föreningen anordnar även enstaka kurser efter behov och önskemål.

En annan viktig punkt föreningen arbetar med är att hovslagarutbildningarna i Sverige ska hålla en jämn och hög standard med målet att alla elever skall klara ett gesällprov.

Gesällprovet är certifierat av den Europeiska Hovslagarfederationen (EFFA). Detta medför att alla hovslagare som innehar gesällbrev och har sökt EFFA-certifiering genom Svenska Hovslagareföreningen kan arbeta i vilket EFFA-anslutet europeiskt land som helst.

Svenska Hovslagareföreningen arbetar även med hovslagarutbildningarna om att ta fram en gemensam examen för alla skolor som erbjuder den tilläggsutbildning som krävs för att söka till ”av Jordbruksverket Godkänd hovslagare”.

IMG_4601

Om ni är osäkra på om er hovslagare är utbildad eller medlem i Svenska Hovslagareföreningen är det bara att titta här, eller ringa/ mejla till vårt kansli. Där finns vår kanslist Lisa Olsson och svarar på era frågor. Här kan ni få svar på de flesta frågor som rör hovslagare och hovslageri. Det går givetvis bra att även ringa direkt till oss andra i styrelsen om det är något ni vill diskutera eller fråga LÄNK.

IMG_4725

 

Svenska Hovslagareföreningen har till uppgift att:

  • Organisera utbildade hovslagare.
  • Fortbilda hovslagare genom egen kursverksamhet och studieresor.
  • Ansvars- och olycksfallsförsäkra sina medlemmar.
  • Ansvara för gesäll- och mästarprov för hovslagaryrket.
  • Arrangera bl.a. SM i hovbeslagssmide och hovslageri.
  • Samverka med veterinärer.
  • Ge hästägare råd och information.
  • Representera Sverige i den Europeiska Hovslagarfederationen (EFFA).
  • Bevaka så att hovslagarutbildningarna i landet håller god standard – av Svenska Hovslagareföreningen godkända utbildningar.
  • Publicera medlemssidor i tidskriften Hovslagarmagasinet 6 gånger per år.