Hantverkarna, där vi är medlemmar.


Du som är medlem i SHF är även medlem i Hantverkarna.

 

Hantverkarna är Sveriges näringslivsorganisation för hantverksföretag och hantverksföreningar.

Vi är en partipolitisk obunden organisation som värnar hantverket och hantverkarna i hela landet. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket och hantverkarna ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande mellan våra medlemsgrupper. Tillsammans talar vi med en röst. Tillsammans är vi Hantverkarna.

Hantverkarna samlar drygt 20 medlemsföreningar. Tillsammans representerar vi över 4000 hantverksföretagare från Sollefteå i norr till Hässleholm i söder.