Open Swedish Championship 2022


Öppet SM i hovslageri, 23-25 september på Flyinge

(English translation below)

SM anordnas i samband med,  Nordic hoof summit, tre dagar med föreläsningar och inspiration.

Anmälan / Registration —>  MUSTAD FARRIER PORTAL

Domare: Aksel Vibe, Norge & Niklas Pettersson Sverige.

Skor kommer ut så fort de är klara!

 

Anmälningsavgifter/Registration fees:

Division 3: 1700 SEK (1200 SEK*)

Division 2: 2000 SEK (1500 SEK*)

Division 1: 2200 SEK (1700 SEK*) *) SHF-member

 

Priser är exklusive moms.


Open Swedish Championships in farrier, 23-25 September at Flyinge

The Swedish Championships are organized in connection with, Nordic hoof summit, three days with lectures and inspiration.

Anmälan / Registration —> MUSTAD FARRIER PORTAL

Judges: Aksel Vibe, Norway & Niklas Pettersson Sweden.


Shoes come out as soon as they are ready!

 

Registration fees:

Division 3: 1700 SEK (1200 SEK *)

Division 2: 2000 SEK (1500 SEK *)

Division 1: 2200 SEK (1700 SEK *) *) SHF member

 


Prices are without Swedish VAT, 25%.

(VAT will be added according to Swedish law)