Styrelse


För att maila till någon av styrelsemedlemmarna är adresserna:

förnamn.efternamn@hovslagareforeningen.se

Ordförande: Mats Holmstedt

0708-42 09 17

Mail

Vice Ordförande: Johanna Svensson

0702-43 53 86

Mail

Kassör: Zeta Hallberg

0733-46 92 93

Mail

Ordinarie Ledarmöter:

Malin Alldén

0702-07 64 53

Mail

Christian Martinius

0739-36 35 02

Mail

Katarina Dahlman

0768-759435

Mail

Ida Lundberg

0703-51 53 23

Mail

Ersättare:

Mikael Fält

0705-20 32 04

Mail

Anders Norman

0705-36 48 92

Mail

Lisa Granbäck

0702-30 92 42

Mail

Marlene Svanlund

0702-57 45 68

Mail