Bli Medlem


Välkommen till vårt starka nätverk av hovslagare! De är dina kollegor.

Du får en stark organisation i ryggen som bevakar dina intressen och ett kansli att vända dig till för rådgivning och information.

Att vara medlem i SHF innebär trygghet för dig som hovslagare, och ger dig möjlighet att utvecklas i ditt företagande/ hantverk/ arbete.

Det är en kvalitetstämpel. Alla hästägare vet att SHF organiserar utbildade och försäkrade hovslagare. Vi marknadsför dig gentemot hästägare: på vår hemsida, på mässor och i branschmedia.

Svenska Hovslagareföreningen är en rikstäckande förening. Vårt övergripande arbete med att tillvarata de utbildade hovslagarnas intressen tar sin form i att vi driver kårens frågor mot politiker och beslutsfattare. Vi fungerar som remissinstans och opinionsbildare i viktiga frågor. Inte minst är vi närvarande vid de hovslagarskolor som vill ha vår hjälp, för att säkerställa kvaliteten på utbildningarna som granskare och som medlem i utbildningsrådet. Det är SHF som granskar gesäll- och mästarproven.

Försäkringar för medlemmar

(Gäller ej lärlingsmedlemmar. Lärlingsmedlemmar omfattas endast av olycksfallsförsäkringen.)

I medlemsavgiften ingår följande försäkringar:

Olycksfallsförsäkring: Försäkringen omfattar olycksfallskada som drabbar de försäkrade, medlemmar i Svenska Hovslagareföreningen. Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar i arbete som hovslagare i egen firma eller som anställd hovslagare samt under den direkta färden till och från sådant arbete.

Ansvarsförsäkring: Försäkringen gäller i hela världen utom USA och Kanada. Försäkringsbeloppet är 10 Mkr per skada och 20 Mkr per försäkringsår. Grundsjälvrisken är 5 000 kr.

Rättskyddsförsäkring: Försäkringen gäller inom Norden och omfattar tvistemål samt skattemål. Försäkringsbeloppet är 250 000 kr per skada dock max 2 Mkr per år. Självrisken är 20 procent av skadebeloppet jämte grundsjälvrisk  9 000 kr.

Professionsansvarsförsäkring, rådgivande verksamhet: Försäkringen gäller inom Norden och omfattar skadestånd till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringsbeloppet är 500 000 kr per skada och max 500 000 kr per år. Självrisken är 20 000 kr.

Utöver de försäkringar som ingår i medlemsavgiften finns möjlighet att komplettera det privata skyddet ytterligare genom SHFs förmånliga gruppavtal: Sjukavbrottsförsäkring, sjukvårdsförsäkring, livförsäkring, sjukförsäkring, barnförsäkring.

Ytterligare information om de olika försäkringarna fås vid förfrågan till kansliet@hovslagareforeningen.se

Vad krävs för att bli medlem?

För att bli medlem krävs det att du har genomgått en av Svenska Hovslagareföreningen godkänd utbildning eller dokumenterad motsvarande utbildning, alternativt genomför gesällprovet med godkänt resultat, alternativt är Av Jordbruksverket godkänd hovslagare. Vad krävs för att en utbildning skall vara godkänd av Svenska Hovslagareföreningen? Att Svenska Hovslagareföreningen har insyn i utbildningsplanen, är remissinstans samt att föreningens granskare examinerar eleverna!

Av Svenska Hovslagareföreningen idag godkända utbildningar:

 • BYS, Biologiska Yrkeshögskolan Skara
 • Jensen YH, Sigtuna
 • Lerum Vuxenutbildning
 • Yrkeshögskolan i Skellefteå

Äldre nerlagda utbildningar som också är godkända:

 • Hantverkslärling, Stiftelsen Hantverk & Utbildning
 • Lernia
 • Stockholms Hantverksförening

Andra utbildningar som medför möjlighet till medlemsskap:

 • Flyinge hovslagarskola
 • RS Strömsholms hovslagarskola
 • Wången hovslagarskola

Medlemskap och årsavgift

Fullt medlemskap 3 258 kr

Företagsmedlemskap 3 258 kr + ev anställda

Lärlingsmedlemskap 1 500 kr

Stödjande medlemskap 660 kr

Hur blir jag medlem?

Ifylld medlemsansökan skickas till kansliet via email eller post.

Ansökan om medlemsskap

Ansökan om företagsmedlemsskap

kansliet@hovslagareforeningen.se

Vad får du för medlemsavgiften?

Du får:

 • Ett kansli som ni kan ringa till när ni har frågor mm.
 • Mentorer du kan vända dig till angående problem, tillvägagångsätt eller bara för att ha ett bollplank.
 • En informativ webbsida med bl.a. reklam & länkning för eget hovslageri = Sök Hovslagare.
 • Kraftigt subventionerade försäkringar. Bara ansvarsförsäkringen skulle kosta mer än medlemsavgiften att teckna privat.
 • Hovslagarmagasinet 6 ggr per år.
 • Ett årsmöte per år med gratis föreläsningar mm.
 • Olika kurser och föreläsningar som alla är subventionerade för medlemmar.
 • Möjlighet att söka utbildningsbidrag för resor, kurser, föreläsningar mm. Eget eller i grupp.
 • Smidestävlingar i och utanför Sverige. Lokala, SM, EM, VM
 • Styrelsemedlemmar m.fl. som representerar er medlemmar hos olika myndigheter och institutioner i olika frågor.
 • Möjlighet att köpa reklamkläder till subventionerat pris.
 • Medlemskap i EFFA som bl.a. arrangerar EM vartannat år och en utbildningsmässa vartannat år på olika platser i Europa, samt jobbar för en Europeisk certifiering av hovslagare. www.eurofarrier.org
 • Medlemskap i Hantverkarnas Riksorganisation. Med bl.a. ett mycket bra förmånspaket. www.hantverkarna.se
 • Med mera!