Regler/Rules


(English translation  below)

Vid våra tävlingar föreligger alkoholförbud!
Vi rekommenderar samtliga tävlande att ha på sig skyddsglasögon, hörselskydd och skyddsskor.
På våra tävlingar gäller våra etiska regler som vi vill att alla följer —> LÄNK

Gällande återbetalning av anmälningsavgifter:
När du anmält dig till en av våra tävlingar är detta bindande.
Det vill säga att återbetalning av anmälningsavgift sker efter uppvisande av läkarintyg.

Tävlingsregler —> LÄNK

Med vänlig hälsning
Styrelsen


Alcohol is prohibited at our competitions!
We recommend that all competitors wear safety shoes and goggles.
At our competitions, our ethical rules apply which we want everyone to follow —> LINK

Applicable refund of registration fees:
When you register for one of our competitions, this is binding.
This means that reimbursement of the registration fee takes place after presentation of a medical certificate.

Competition rules —> LINK

 

Sincerely
The board