Hedersmedlemmar


SHF – Har under åren utsett tio stycken hedersmedlemmar.

Michael Knap 2023

Börje Wetterlind 2022

Rose-Marie Clark 2021

Sven Eriksson 2012

Stig Bruun 2012

Peppe Frosch

Åke Rosén

Mats Persson

Kerstin Haga-Wilund

Leif G Pettersson ( SHF´s grundare, gick ur tiden 2022)

 

Hedersmedlemmar kan bara utses en gång om året på föreningens årsmöte. Förslag till Hedersmedlem skall i god tid och med en välformulerad motivation skickas in till styrelsen. Styrelsen sammanställer sedan de inkomna förslagen som medlemmarna sedan beslutar om på årsmötet. Kriterierna för att erhålla titeln hedersmedlem finns upptagna i föreningens stadgar §4.5.