Hedersmedlemmar


SHF – Har under åren utsett 7 stycken hedersmedlemmar.

 

Rose-Marie Clark 2021

Sven Eriksson 2012

Stig Bruun 2012

Peppe Frosch

Leif Pettersson

Åke Rosén

Mats Persson

Kerstin Haga-Wilund

 

Att bli Hedersmedlem är något som inte är en självklarhet.

Hedersmedlemmar kan bara utses en gång om året på föreningens årsmöte. Förslag till Hedersmedlem skall i god tid och med en välformulerad motivation skickas in till styrelsen. Styrelsen sammanställer sedan de inkomna förslagen som medlemmarna sedan beslutar om på årsmötet. Kriterierna för att erhålla titeln hedersmedlem finns upptagna i föreningens stadgar §4.5.