Svensk Standardskoning


Startsidan_sliderbild_fortbildning

Svensk standard avses gälla vid idealiska förhållanden och vara vägledande. Avvikelser kan förekomma då varje hov är unik.

Verkning
Hovens bäryta ska vara plant verkad. Gammalt och trasigt sul- och strålhorn ska avlägsnas. Strålen ska ej skäras mera än nödvändigt för att avlägsna trasigt horn. Sulan får ej verkas så hårt att den sviktar vid tryck. Hovväggen i tån raspas tillbaka vid tjock vägg och anpassas efter vita linjen, för undvikande av allt för lång tå, vilket belastar senor och ligament onödigt mycket.

Skoning
Beslaget ska ligga an mot hovens bäryta. Beslaget får ej ligga an mot sulan. Beslaget ska vara riktat så att skoarmarnas utlägg börjar vid hovens bredaste punkt. Det totala utlägget vid trakterna ska vara halva beslagets bredd. Vidare ska beslaget vara anpassat så att sömhålen ligger över vita linjen. Sömtaget ska vara sådant att det utgör ca 2/3 av sömmets längd. Minst sex söm i varje sko. Nitarna ska sitta på jämn linje och vara infällda i hovväggen. Deras form ska vara kvadratiska och kvadratens sida bestämmes av sömmets bredd.

Smide av beslaget
En standardsko indelas i fem lika delar:

  • En tådel
  • Två sidodelar
  • Två traktdelar

Falsen

Falsen ska placeras så att sömhålen följer vita linjen.

Sömhål

Sömhålen placeras i sidodelarna. Dock får det bakersta sömhålet ej ligga bakom hovens bredaste punkt vid passning till hoven. Sömmets storlek ska stå i lämplig relation till beslagets storlek. Sömhålen ska passa till de söm som väljs till beslaget. Sömskallens fasade överdel skall vara höjd över skoarmen när sömmen är nere i hålet. Sömmen skall till sin lutning följa hovväggens lutning.

Kappor

Alla kappor ska till sin höjd ha samma mått som hovbeslagets bredd. Kappan ska vara väl tilltagen vid basen och tunna ut mot toppen. Kappan skall ligga dikt an hoven inget mellanrum får förekomma.

Hästen ska vid besiktning efter skoning gå rent om den före skoning ej visade störningar i sina rörelser.