Gesäll- och Mästarbrev


Gesäll och Mästarprovssektionen

I Sverige är det Svenska Hovslagareföreningen som ansvarar för gesäll- och mästarprov för hovslagaryrket. Det svenska gesällprovet är certifierat av den Europeiska Hovslagarefederationen (EFFA). Detta medför att alla hovslagare som innehar gesällbrev och har sökt EFFA certifiering genom Hovslagareföreningen kan arbeta i vilket EFFA anslutet Europeiskt land som helst.

Michael Knap ansvarar för Gesäll och Mästarprovssektionen.

Gesällbrev

Gesällbrev kan idag erhållas inom mer än 75 olika yrken. Efter utbildning inom ett hantverksyrke kan du visa din kompetens genom ett gesällprov. Du får då ett Gesällbrev som bevis på att du uppfyller branschens krav på yrkeskunnande. Gesällbrevet ger dig större chans till ett bra jobb inom yrket du valt, både i Sverige och utomlands. Gesällbrev finns i ett flertal europeiska länder. För att få Gesällbrev måste du ha genomfört den utbildning och praktik som krävs i yrket. Därefter får du avlägga ditt gesällprov, enligt branschens fastställda krav.

Gesällprov-bestämmelser
Ansökan om gesällbrev
Gesällbrevskor

 

Mästarbrev

https://mastarregistret.se/

Ett mästarbrev är ett unikt erkännande av din yrkeskunskap. Mästarbrevet blir din kvalitetsgaranti och ger kunden besked om din yrkeskompetens.

Det är inga krav på att du skall vara egen företagare däremot krävs följande för att genomföra mästarprov:

  • Att du varit verksam i yrket minst 6år.
  • Att du har godkänd fortbildningsexamen.
  • Att du visar ditt yrkeskunnande med ett arbetsprov – mästarprov.

För närvarande har 22 hovslagare avlagt godkänt Mästarprov. (2019-10-10)

För mer info, provbestämmelser och ansökningshandlingar kontakta Gesäll och Mästarbrevssektionen eller: 

Sveriges Hantverksråd Box 147 793 23 Leksand Tfn: 0247-36950 mail: info@hantverksrad.se