Gesäll- och mästarprov


Gesäll och Mästarprovsektionen

I Sverige är det Svenska Hovslagareföreningen som ansvarar för gesäll- och mästarprov för hovslagaryrket. Det svenska gesällprovet är certifierat av den Europeiska Hovslagarefederationen (EFFA). Detta medför att alla hovslagare som innehar gesällbrev och har sökt EFFA certifiering genom Hovslagareföreningen kan arbeta i vilket EFFA anslutet Europeiskt land som helst.

Hovslagarmästare Filip Wiebe ansvarar för Gesäll och Mästarprovsektionen.

 

Gesällbrev

Gesällbrev kan idag erhållas inom mer än 75 olika yrken. Efter utbildning inom ett hantverksyrke kan du visa din kompetens genom ett gesällprov. Du får då ett Gesällbrev som bevis på att du uppfyller branschens krav på yrkeskunnande. Gesällbrevet ger dig större chans till ett bra jobb inom yrket du valt, både i Sverige och utomlands. Gesällbrev finns i ett flertal europeiska länder. För att få Gesällbrev måste du ha genomfört den utbildning och praktik som krävs i yrket. Därefter får du avlägga ditt gesällprov, enligt branschens fastställda krav.

Tips till dig som har tankar på att avlägga gesällprov

Gesällprovbestämmelser

Gesällprovsskor

Ansökan gesällprov

Mästarbrev

Ett mästarbrev är ett unikt erkännande av din yrkeskunskap. Mästarbrevet blir din kvalitetsgaranti och ger kunden besked om din yrkeskompetens.

Det är inga krav på att du skall vara egen företagare däremot krävs följande för att genomföra mästarprov:

  • Att du varit verksam i yrket minst 6år.
  • Att du har godkänd fortbildningsexamen.
  • Att du visar ditt yrkeskunnande med ett arbetsprov – mästarprov.

För närvarande har 18 hovslagare avlagt godkänt Mästarprov. (2017-03-02)

Mästarprovbestämmelser

Ansökan mästarprov

Bilder mästarprovskor

 

För mer info, provbestämmelser och ansökningshandlingar kontakta Gesäll och Mästarprovssektionen eller: 

Sveriges Hantverksråd Box 147 793 23 Leksand Tfn: 0247-36950 mail: info@hantverksrad.se

Ritningar & bilder på provskor:

 

Gesällprovskor

(klicka på blå text för att se ritning, A4)

Remontsko bak med tåsidokappor

baksko

Ritning, baksko

 

Traditionell travsko

travsko

Ritning travsko

 

Alnarpskon

alnarp

Ritning alnarpsko

 

Tvärtåad framsko med tåsidokappor

tvarta

Ritning tvärtå

 

Mästarprovskor

(klicka på bilden för att se i större format)

 

Äggsko material järn

IMG_3754_tbn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelsk Roadster material järn 

IMG_3751_tbn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_3749_tbn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringsko material aluminium 

IMG_3752