Mentorer


Detta är SHF´s mentorsida.

Vill du prata med en kollega angående problem, tillvägagångsätt eller bara ha ett bollplank du kan vända dig till?

Du ringer naturligtvis vem du vill, oberoende på var du bor!

Dalarna

Fredrik       Råberg         0706-66 60 85

 

HALLAND

Kasper       Lillemose         0708-50 75 57  –  Sms för kontakt

 

JÄMTLAND:

Johanna     Svensson         0702-43 53 86

 

KRONOBERG:

Benny        Johnsson           0702-03 81 58  –  Sms för kontakt

 

NORRKÖPING:

Chrichan     Ivarius             0706-95 07 58

 

STOCKHOLM:

Jessica        Hassel              0705-70 01 82

Mats            Holmstedt        0708-42 09 17

Peter            Frosch              0706-33 29 48

 

SKÅNE:

Marcus       Johansson        0735-45 50 83

Zeta             Hallberg           0733-46 92 93

 

VÄSTERNORRLAND:

John            Forbord          0702-08 35 55

 

VÄSTMANLAND:

Malin          Allden             0702-07 64 53

Rickard      Svärd               0735-29 16 44

 

VÄSTRA GÖTALAND:

Anders        Norman          0705-364892

Christian    Martinius       0739-36 35 02

Michael      Knap                0709-47 98 56

Mikaela      Hallstedt         0732-63 75 57