Etiska kommitén


Ordförande: John Forbord

 

Marie-Louise Martinsson

 

Hans Witteborn

 

Etik

Medlem av SHF skall följa våra etiska regler: —> Länk

Anmälan om ifrågasatt överträdelse av de etiska reglerna kan göras till den
etiska kommittén såväl av medlem av SHF som av tredje man.

Härutöver kan den etiska kommittén genom eget initiativ utreda ifrågasatt överträdelse
av de etiska reglerna.

E-post —> EtiskaKommitten@Hovslagareforeningen.se