Program SM 2022


PROGRAM

(Traslation below)

Fredag

08.00-08.50 Div 3 Klass 1, heat 1:  50 min
09.10-10.00 Div 3 Klass 1, heat 2:  50 min
10.20-11.05 Div 2 Klass 1, heat 1:  45 min
11.25-12.10 Div 2 Klass 1, heat 2:  45 min
12.30-13.15 Div 1 Klass 1, heat 1:  45 min
13.35-14.20 Div 1 Klass 1, heat 2:  45 min
14.40-15.30 Div 3 Klass 2, heat 1:  50 min
15.50-16.40 Div 3 Klass 2, heat 2:  50 min

Lördag

08.00-08.55 Div 1 Klass 2, heat 1:  55 min
09:15-10:10 Div 1 Klass 2, heat 2:  55 min
10:30-11:20 Div 2 Klass 2, heat 1:  50 min
11:40-12:30 Div 2 Klass 2, heat 2:  50 min
13.00-14.15 Semifinal Div 1:  65 min (+ 10 min fördröjd start)
15.00-17.30 Lagskoning Ardenner:  150 min

Söndag

09.00-10.20 Final Div 2:  70 min (+ 10 min fördröjd start)
10:20-11:35 Paus
11:35-12:35 Final Div 3:  50 min (+ 10 min fördröjd start)
13.00-14.25 Final Div 1:  70 min (+ 15 min fördröjd start)

FINAL Div. 3: Sko en framfot med fabrikssko + modifiering av fabrikssko till dödben (eagle eye): 50 min

FINAL Div. 2: Sko en bakfot, 3/4-falsad sko, sidokappor + modellsko: 70 min

SEMIFINAL Div. 1: Sko en bakfot, 3/4-falsad sko, sidokappor + modellsko: 65 min

FINAL Div. 1: Sko två framfötter, 3/4-fals sko, tåkappa: 70 min

——————————————-

ENGLISH:

PROGRAM

Friday

08.00-08.50 Div 3 Class 1, heat 1: 50 min
09.10-10.00 Div 3 Class 1, heat 2: 50 min
10.20-11.05 Div 2 Class 1, heat 1: 45 min
11.25-12.10 Div 2 Class 1, heat 2: 45 min
12.30-13.15 Div 1 Class 1, heat 1: 45 min
13.35-14.20 Div 1 Class 1, heat 2: 45 min
14.40-15.30 Div 3 Class 2, heat 1: 50 min
15.50-16.40 Div 3 Class 2, heat 2: 50 min

Saturday

08.00-08.55 Div 1 Class 2, heat 1:  55 min
09:15-10:10 Div 1 Class 2, heat 2:  55 min
10:30-11:20 Div 2 Class 2, heat 1:  50 min
11:40-12:30 Div 2 Class 2, heat 2:  50 min
13.00-14.15 Semifinal Div 1:  65 min (+ 10min delayed start)
15.00-17.30 Team shoeing Ardenner:  150 min

Sunday

09.00-10.20 Final Div 2:  70 min (+ 10min delayed start)
10:20-11:35 Paus
11:35-12:35 Final Div 3:  50 min (+ 10min delayed start)
13.00-14.25 Final Div 1:  70 min (+ 15min delayed start)

FINAL Div. 3: Shoe one front foot with factory shoe + modification of factory shoe to dead leg (eagle eye): 50 min

FINAL Div. 2: Shoe one hind foot, 3/4-fullered, side clips + specimen: 70 min

SEMIFINAL Div. 1: Shoe one hind foot, 3/4-fullered shoe, side clips + specimen: 65 min

FINAL Div. 1: Shoe two front feet, 3/4-fullered shoe, toe clip: 70 min

Back to competition page —> LINK