Author Archives : Christian Martinius


Clinic med Rose-Marie Clark

Kronobergs varmblodsförening I samarbete med AGRIA och BÖRJES I TINGSRYD AB Välkomna på clinic för Rose-Marie Clark med tema: Felaktiga benställningar – att förebygga, behandla och/eller korrigera. Hon kommer även visa upp sin nya fölsko RoseFoalShoe som även kommer finnas till försäljning! Passa på att ta del av en av Sveriges skickligaste hovslagare på föl! […]


Förslag till stadgeändring

11 § Medlemskap   11.1 Fullt medlemskap – Kan erhållas efter avlagd, av SHF, godkänd examen – Kan erhållas av hovslagare ingående i djurhälsopersonalen (av Jordbruksverket godkänd hovslagare) – Kan erhållas efter godkänd examen vid SHF´s fortbildning eller annan tilläggsutbildning där SHF deltar som granskare – Kan erhållas av svensk eller utländsk hovslagare med dokumenterade […]