Eagleeye


I år kommer vi att ha 1 klass där alla tävlar mot alla, Div1-Div3, med max 45 anmälningar – först till kvarn…
3/4-falsad framsko med tåkappa, 25×10, 6 st ESL5 pitch.
Tid: 20 min.
Anmälningsavgift: 300:- varav 100:- går till vinnaren.
Anmälan: magnus@smederod.se

This year we will have 1 class where everyone competes against everyone, Div1-Div3, with a maximum of 45 competitors. – first come first served …
3/4-fullered frontshoe with toecap, 25×10, 6 ESL5 pitch.
Time: 20 min.
Registration fee: 300: – of which 100: – goes to the winner.
Registration: magnus@smederod.se