Genetisk studie av en utvecklingsrubbning i nedre extremiteten (”defekta hovar”) hos minishetlandsponnyer


Gabriella Lindgren1, Ove Wattle2

1Institutionen för Husdjursgenetik, SLU, 750 07 Uppsala
2Kliniska vetenskaper, SLU, 750 07 Uppsala

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet arbetar med en studie av
minishetlandsföl som fötts med en utvecklingsrubbning i nedre extremiteten.
Fölen föddes med polydaktyli, med kluvna, klövliknande tår (se foton). I ett av
fallen var tre av extremiteterna drabbade, medan på det fjärde benet var hoven
normal men med en liten ”klo” på insidan av benet, en liten bit ovanför hoven.
Hos ett annat föl var endast två av hovarna ”kluvna” och hade en onormal
ställning.
Ett av de drabbade fölen hade även onormalt tjocka kotor på de missbildade
benen samt inåtvridna hovar på frambenen. I övrigt uppvisade fölen normala
egenskaper, med rak benställning och normal mankhöjd. Inget av föräldradjuren
visade några tecken på hovdefekter och ingen av dessa har heller fått någon
avkomma med liknande defekt tidigare.

Genetisk studie

Då defekten med stor sannolikhet är genetiskt betingad vill vi i ett första skede
undersöka arvsgången, samt estimera prevalensen av defekten. Vi har gått
vidare med kartläggning av den genetiska bakgrunden genom användning av
andra generationens sekvenseringstekniker. Vårt mål är att identifiera den gen
(eller de gener) som reglerar utvecklingsrubbningen och därefter utveckla ett
genetisk test som talar om ifall ett avelsdjur är bärare av anlaget eller inte.
Resultaten av studien kommer att kunna användas för att förhindra att fler föl
föds med denna defekt, då den medför lidande hos fölen samt i de allra flesta fall
avlivning.

Utökat hästmaterial behövs

För genomförande av studien behöver vi er hjälp att komma i kontakt med fler
defekta föl. Vi söker därför hästägare som har eller har haft en mini- eller
shetlandsponny som någon gång har fått en avkomma med en liknande defekt. Vi
ber alla som kommer i kontakt med ett sådant föl att höra av sig till oss (se
adresser nedan), då vi gärna vill ha ett blodprov från det drabbade fölet samt
föräldradjuren. Det kan även bli aktuellt med röntgen och obduktion av
drabbade föl om hästägaren ger sitt medgivande. Alla observationer av denna
defekt är intressanta, även om det är flera år sedan ett defekt föl föddes och även
om avelsdjuren inte längre finns kvar i livet. Vi uppskattar om du som veterinär
håller ögonen öppna för liknande defekter och uppmanar hästägare att kontakta
oss om något misstänkt fall skulle dyka upp. Studien kan även komma att
innefatta polydaktyli hos andra hästraser, så prover även från dessa är intressant
för vår forskning.

Kontaktinformation

För frågor om projektet
Gabriella Lindgren (gabriella.lindgren@slu.se), +4618-671918

För veterinära frågor
Ove Wattle (ove.wattle@slu.se), +4618-671386

 

PDF —> Forskningsstudie_defektahovar