Grattis till nya gesäller i Skellefteå!


Vi gratulerar Evelina Markgren, Tova Lundmark Nilzén, Lena Dahlbäck, Petra Berg och Sandra Engström (saknas på bilden), som nyligen klarade SHF:s granskares kvalitetskrav vid sin examen. Därmed kvalificerade de sig också till de åtråvärda titlarna gesäll och Av Jordbruksverket godkänd hovslagare.
– Wow, det är helt fantastiskt! Och välbehövligt! säger Elin Hannu, utbildningsledare vid Yrkeshögskolan i Skellefteå.
– Det råder verkligen brist på hovslagare i stora delar av regionen Västerbotten/Norrbotten. Att dessa fem examineras med de här kompetenserna har tagits emot med varm hand av hästägarna som verkligen uppskattar deras hantverksskicklighet och kunskaper om hästen som helhet, säger Elin Hannu.