Dagsarkiv: 2021/09/17


Gabriella Lindgren1, Ove Wattle2 1Institutionen för Husdjursgenetik, SLU, 750 07 Uppsala 2Kliniska vetenskaper, SLU, 750 07 Uppsala Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet arbetar med en studie av minishetlandsföl som fötts med en utvecklingsrubbning i nedre extremiteten. Fölen föddes med polydaktyli, med kluvna, klövliknande tår (se foton). I ett av fallen var […]

Genetisk studie av en utvecklingsrubbning i nedre extremiteten (”defekta hovar”) ...