Godkänd hovslagare


Godkänd hovslagare

Den 1 januari 2010 fick Sverige en ny behörighetslag. Lagen innebär bland annat att det krävs legitimering eller godkännande för fler yrkesgrupper som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård. Av jordbruksverket godkända hovslagare ingår i djurhälsopersonalen.

En godkänd hovslagare arbetar med friska och sjuka hästar. Han/ hon måste följa regler om journalföring, intygsskrivande, anmälningsplikt mm. Den godkända hovslagaren prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård om något går fel vid en behandling.

Om journalföring

 

Hovslagare utan godkännande

Man får arbeta som hovslagare utan att vara godkänd. Då omfattas man av behandlingsförbudet. Behandlingsförbudet sätter gränser för vad man får göra. Hovslagaren har ansvar för de behandlingar han/ hon utför. Hovslagaren utan godkännande prövas av allmän domstol enligt djurskyddslagstiftningen om något går fel vid en behandling.

 

Sedering/lugnande medel

Sedan lagen om djurhälsopersonal kom till (1 januari 2010) har Svenska Hovslagareföreningen på möten med Jordbruksverket påtalat det orimliga i att man måste vara godkänd hovslagare för att få arbeta med hästar som har fått lugnande medel (sedering). Hösten 2013 beslutade Jordbruksverket att göra om en del föreskrifter angående djurhälsopersonalen. Då beslutades även att ändra beslutet om sedering. Den 1 januari 2014 började den nya föreskriften att gälla. Detta innebär att vi alla utan att bryta mot lagen kan sko hästar som har fått lugnande medel (sedering).

Sövning/lokalbedövning

Däremot finns förbudet kvar att arbeta med hästar under allmän eller lokalbedövning vilket betyder att hästen är sövd eller har fått en bedövningsspruta lokalt som tar bort smärtan. När lagen kom till beslutades om övergångsregler som skulle vara i fem år. Under den tid skulle även hovslagare utan godkännande kunna jobba med sövda eller bedövade hästar. Detta under förutsättning att personen har reell kompetens för uppgiften, har varit yrkesverksam under minst tre år innan 1 januari 2010 samt att veterinären finns på plats och kan ingripa vid komplikationer. Denna behandling sker på veterinärens ansvar.

MEN… den 1 januari 2015 försvann övergångsreglerna och då MÅSTE man vara godkänd för att få arbeta med sövda eller bedövade hästar.

Alltså:

Sederade(lugnande medel) hästar får alla hovslagare arbeta med (gäller från 1 januari 2014).

Sövda eller bedövade hästar får enbart godkända hovslagare arbeta med (gäller från den 1 januari 2015). Se texten om övergångsregeln ovan.

 

Behandlingsförbudet innebär att en icke godkänd hovslagare får sko och verka hästar men inte behandla djur som är sövda eller bedövade, misstänks ha en epizooti eller zoonos, utföra operativa ingrepp eller utföra behandlingar som orsakar djuret ett inte obetydligt lidande.

 

Länkar:

Godkända hovslagare i Sverige

Föreskrifter och allmänna råd för djurhälsopersonal

Länsstyrelsen djurhälsopersonal

Jordbruksverket

 

Ordlista

Epizooti Epizooti är en utbredd spridning av en allvarlig,   smittsam djursjukdom. Epizootilagen omfattar bland annat mul- och klövsjuka och   BSE.
Zoonos Zoonos är en sjukdom som sprids mellan människor och djur.   Exempel på sådan sjukdom är tuberkolos och rabies.