MENTORER – ETT TRYGGT NÄTVERK.


Som hovslagare arbetar man ofta
ensam i stallarna och när det
blir problem, vare sig det
gäller skotekniska saker eller
relationen gentemot
kunderna, så är det lätt att
känna sig rådvill.

SHF har infört
ett system med mentorer.
Tanken är att du som är ny
i yrket, eller av andra
anledningar behöver
diskutera med en kollega,
ska kunna ha någonstans att
vända dig. Du ska kunna
vända dig till våra mentorer och få
tips och råd kring problem
du stöter på.
Vi hoppas att detta blir ett
bra stöd kolleger emellan.
LÄNK —> https://hovslagareforeningen.se/mentorer/