Titeln Hovslagare


Titeln Hovslagare föreslås bli skyddad titel
– Viktigt nu är att se till att bli godkänd av Jordbruksverket

Regeringen beslutade den 10 juni 2021 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över lagstiftningen för djurens hälso- och sjukvård.
Utredarna lämnade över den färdiga utredningen, det så kallade betänkandet, till regeringskansliet den 7 november 2022.

Betänkande av Utredningen om en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur —> LÄNK

Nu ska förslaget ut på remiss till berörda myndigheter och organisationer.

 

Det är Jordbruksverket som avgör om de övergångsregler som idag gäller för att kunna bli godkänd hovslagare förlängs eller inte efter årsskiftet 2025/2026.