Premiär för gesällen i hovslagarutbildningen


Som första hovslagarelev i Sverige kvalificerade sig Elin Moberg från
Töreboda både till gesällbrev och titeln Godkänd hovslagare, när hon nyligen
klarade sin examen på BYS i Skara.


– Äntligen! Nu händer det som vi har kämpat för så länge, säger
Svenska Hovslagareföreningens ordförande, Mats Holmstedt.

Hovslagarutbildningen inom Yrkeshögskolan förändras just nu i grunden. Från att ha varit tvåårig så
är den nu treårig, något som Svenska Hovslagareföreningen (SHF) länge arbetat hårt för.
Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS) var först med att nyligen examinera en kull som genomgått
en treårig hovslagarutbildning. I och med sin examen har eleven Elin Moberg klarat gesällprovet och
är kvalificerad att ansöka om den skyddade titeln ”Av Jordbruksverket godkänd hovslagare”. Som
Godkänd hovslagare ingår hon i det som kallas djurhälsopersonalen. Det är första gången i Sverige
som en nyutexaminerad elev är så välutbildad.
– Den treåriga utbildningen på BYS innehåller både smide och mycket praktik. Det gör att eleverna är
ordentligt rustade med kunskap och erfarenhet när de ska ut och sko våra hästar, säger Mats
Holmstedt.
– Att sko är ett hantverk och det lär man sig genom att arbeta praktiskt. SHF har länge drivit på för att
få in mer praktik i utbildningarna. Och nu händer det! säger Mats Holmstedt.
En som lyckades väl med sin examen på BYS är Elin Moberg från Töreboda. Hon är första eleven
någonsin i Sverige som kvalificerat sig både till gesällen och till titeln Godkänd hovslagare inom sin
grundutbildning.
– Det är jättekul. Vi har haft mycket bra lärare och mycket praktik. BYS försöker verkligen utveckla sig
och gör allt för att få till en bra utbildning, säger Elin Moberg.